Κατηγορίες:
Σωλήνες Πλαστικοί, Είδη Σωληνουργίας
Περιγραφή Επιχείρησης
H εταιρεία KOUVIDIS είναι μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή εταιρεία που εξειδικεύεται από το 1979 στην παραγωγή πλαστικών συστημάτων σωλήνων που προορίζονται για την προστασία καλωδίων και τη διαχείριση υδάτων/όμβριων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τα πλαστικά συστήματα σωλήνων της KOUVIDIS εναρμονίζονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς (VDE) και καλύπτουν εξειδικευμένες εφαρμογές στην οικοδομή, στις κατασκευές, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, σε χώρους υγιεινής (σειρά αντιμικροβιακών προϊόντων), σε έργα πολιτικού μηχανικού (αποστραγγιστικά δίκτυα, οδοφωτισμοί, δίκτυα κοινής ωφέλειας) και σε χώρους αυξημένων απαιτήσεων ασφάλειας (σειρά προϊόντων ελεύθερων αλογόνων).

Στοιχεία Αναζήτησης: Πλαστικοι Σωληνες, Σωληνες Αποστραγγισης, Σωληνες Αποχετευσης, Κουτια Διακλαδωσεως, Υπογεια Δικτυα
Περιοχές που Εξυπηρετεί
Όλη την Ελλάδα