Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πραγματοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας ( Security ).