Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συγχωνεύτηκε με τη ΙΗ ΔΟΥ Νέου Κόσμου

Άλλα Τηλέφωνα
2107575518, 2107575501, 2131606201, 2131606222, 2131606228, 2131606231