Περιγραφή Επιχείρησης
Το ΙΠΑΠ η Θεοτόκος είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός ΝΠΙΔ, o οποίος εξυπηρετεί παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους. Οι τομείς στους οποίους ειδικεύεται το ίδρυμα είναι η ειδική αγωγή και η εκπαίδευση, η ειδική επαγγελματική κατάρτιση και η προώθηση στην υποστηριζόμενη εργασία.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Το Ίδρυμα πρόσφατα μετεξέλιξε τις ψηφιακές του υπηρεσίες αναπτύσοντας έναν προηγμένο ηλεκτρονικό προνοιακό φάκελο για την ηλεκτρονική διαχείριση και την περαιτέρω αξιοποίηση των προνοιακών δεδομένων των μελών του. Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδρύματος ΙΠΑΠ. Η Θεοτόκος για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες στην κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Δίνει πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασιακής αποκατάστασης και υποστηριζόμενης εργασίας για ΑΜΕΑ Εργαξία.

Άλλα Τηλέφωνα
2102311070, 2102311078, 2102314345, 2102322429, 2102382416
 
 
Μοιράσου το: