Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Δίνει πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασιακής αποκατάστασης και υποστηριζόμενης εργασίας για ΑΜΕΑ Εργαξία

Άλλα Τηλέφωνα
2102311070, 2102311078, 2102314345, 2102322429, 2102382416