2 Κλειδιά
WiFi
Parking
Bar
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων