Περιγραφή Επιχείρησης
Το Ιντιτούτο Πούσκιν Αθηνών είναι ένας αποκλειστικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α.Σ. Πούσκιν, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ρωσίας.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μαθήματα Ρωσικών και Ελληνικών, ιδιαίτερα και σε τμήματα, για όλα τα επίπεδα με αναγνωρισμένα πτυχία ( Α.Σ.Ε.Π. ) διερμηνείες, μεταφράσεις απο Ρώσικα στα Ελληνικά και αντίστροφα.