Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Συνεργείο καθαρισμών στη Πάτρα.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Καθαρισμοί κτιρίων, γραφείων, τζαμαριών καταστημάτων.