Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πραγματοποιεί διανομή βιβλίων των εκδόσεων Οξύ, Κριτική, Σκάι.

Άλλα Τηλέφωνα
2103802059, 2103816310, 2103832464, 2103301327, 2103842432, 2103306503 (FAX)

Περισσότερες Προτάσεις :