Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Διάγνωση και θεραπεία σπειραματονεφριτίδων. Αντιμετώπιση αιματουρίας, λευκωματουρίας. Υπέρταση, διαβητική νεφροπάθεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσος, χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου ( ασθενείς υπό αιμοκάθαρση ) καθώς και συνοδά προβλήματα αυτής όπως αναιμία, νεφρική οστική νόσος κ.α. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Διερεύνηση λιθίασης ουροποιητικού συστήματος ( νεφρολιθίαση). Λοιμώξεις του ουροποιητικού. Κληρονομικά νοσήματα όπως πολυκυστική νόσος των νεφρών κ.α. Μεταβολικά νοσήματα και νεφρός, λειτουργικός ή χειρουργικός μονόνεφρος.

Περισσότερες Προτάσεις :