Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εργαστήριο αγιογραφίας ( πώληση χονδρική, λιανική ). Εικόνες αγιογραφίας, φορητές εικόνες λιθογραφίας, τοιχογραφίες Ιερών Ναών και παρεκκλησιών. Συντηρήσεις παλαιών εικόνων. Εμπορία πάσης φύσεως εκκλησιαστικών ειδών.

 

Καιρός : Θεσσαλονίκη

5-ήμερη πρόβλεψη
Σήμερα
...
...
...
...
...