Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εμπόριο έτοιμου σκυροδέματος.

Άλλα Τηλέφωνα
2289027453, 2289024803, 2289024804