Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Το βιβλιοπωλείο διαθέτει εκκλησιαστικά βιβλία του εκδοτικού οίκου Σωτήρ.