Περιγραφή Επιχείρησης
Η ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη εξειδικευμένων εμπορικών εφαρμογών ελεύθερου κώδικα και ανοιχτής τεχνολογίας στην αγορά. Υποστηρίζουμε φανατικά 30 διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2107796159