Περιγραφή Επιχείρησης
Γεωπονικό κέντρο.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου σε δημόσιους και εξουσιοδοτικούς χώρους.