ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ειδική Καταχώριση

Εργατολόγοι
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Παροχή συμβουλών για συνταξιοδοτικά και εργατικά θέματα, συμπλήρωση και κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης, παρακολούθηση υποθέσεως, εργατικό δίκαιο

Άλλα Τηλέφωνα
2310268038, 2310268955