Φροντιστήρια Αγγλικών
Φροντιστήρια Γαλλικών
Φροντιστήρια Γερμανικών
Φροντιστήρια Ισπανικών
Φροντιστήρια Ιταλικών
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
H Ευρωδιάσταση Αγίας Παρασκευής παρέχει ταχύρυθμα τμήματα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών και Ιταλικών, αποκλειστικά για ενήλικες.