Περιγραφή Επιχείρησης
Βιομηχανία παραγωγής πάνελ και διαμόρφωσης ελασμάτων. Διαθέτει προϊόντα χάλυβα στην Ευρώπη, Βαλκάνια και Βόρεια Αφρική.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πάνελ πολυουρεθάνης PUR/PIR, διαμορφωμένων ελασμάτων, μεταλλοτυπών συμμικτών πλακών, τεγίδων, μηκίδων στηρική φωτοβολταϊκών.

Άλλα Τηλέφωνα
2610241980, 2610279800
 

Καιρός : Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας

5-ήμερη πρόβλεψη
Σήμερα
...
...
...
...
...