Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Tο σχολείο είναι 12θέσιο με ειδική τάξη.