Ενδεικτική τιμή κατά άτομο: 10-12€
Χώρος καπνιστών
Parking
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων