Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων ( ΤΑΞΥ ) - Πρώην Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλου ( ΤΑΠΕΜ )

Άλλα Τηλέφωνα
2810244243, 2810289301