Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Η σχολή διαθέτει οχήματα όλων των κατηγοριών.