Περιγραφή Επιχείρησης
Βιομηχανία παραγωγής διχτυών αγροτικής χρήσης και πλαστικών συσκευασιών.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Παραγωγή διχτυών αγροτικής χρήσης, ελαιόδυχτα, ελαιόπανα, αντιχαλαζικά δίχτυα σκιάσεως, πλέγμα οδοσήμανσης, πλέγμα σήμανσης υπόγειων αγωγών νερού, ρεύματος, αποχεύτευσης κλπ. Παραγωγή πλαστικών προϊόντων, κουβάδες 5 και 10 λίτρων φύλαξης τροφίμων, χρωμάτων, κουβάδες σφουγγαρίσματος, κρεμάστρες, φαράσια.

Περισσότερες Προτάσεις :