Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συμμετέχει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Άλλα Τηλέφωνα
2310502770, 2310547180, 2310500581, 2310545967, 2310566809, 2310546275 (FAX)