Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εμπορία γεωργικών εφοδίων (φάρμακα, εργαλεία, μηχανήματα).

Άλλα Τηλέφωνα
2231048032, 2231048033, 2231048034, 2231048020