Περιγραφή Επιχείρησης
Διαγνωστικό κέντρο
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2104001010, 2104000488, 2104008409, 2104000352, 2104000490, 2104000338 (FAX)