Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην 6ο Θεραπευτήριο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΙΚΑ ) - Πρώην Ογκολογικό Νοσοκομείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΙΚΑ ) Γεώργιος Γεννηματάς

Άλλα Τηλέφωνα
2106495188, 2106426646, 2106459123, 2106466814