Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης

Άλλα Τηλέφωνα
2221353140, 2221067580, 2221353136, 2221353137, 2221353138, 2221353141