Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης

Άλλα Τηλέφωνα
2221353140, 2221067573, 2221067552, 2221067580, 2221353136, 2221353137