Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Έχει Συγχωνευτεί με το ΙΚΑ Μοσχάτου και ΙΚΑ Αμφιθέας

Άλλα Τηλέφωνα
2109546762, 2109546710, 2109546712, 2109546720, 2109546730, 2109546741