Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Έχει Συγχωνευτεί με το ΙΚΑ Μοσχάτου και ΙΚΑ Αμφιθέας

Άλλα Τηλέφωνα
2109513222, 2109513835, 2109516316, 2109516855, 2109516105, 2109519995