Περιγραφή Επιχείρησης
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων