Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εθελοντική διασωστική ομάδα έρευνας και διάσωσης πανελλαδικά και στο εξωτερικό. Οι τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε είναι οι φυσικές καταστροφές στο βουνό και στη θάλασσα καθώς και οι πρώτες βοήθειες.