Ιστορικό
Φίλτρο κλειστό
Μοιράσου το:
Επαγγελματικές Κατηγορίες

Περιοχές


Λοιπά Στοιχεία

Ταξινόμηση: Α-Ω / Προτεινόμενη
21-40 από 200 αποτελέσματα
Bρέθηκαν 7.731 αποτελέσματα, εμφανίζονται τα πρώτα 200

ΚΑΠΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λαμπράκη Γρηγορίου 47, Νίκαια, 18454, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104965009
Κινητό: 6977777571
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Εταιρειών Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Συμβάσεις
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Εταιρειών
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

Αβέρωφ 3, Αθήνα, 10433, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2299072680
Κινητό: 6972906273
Website:
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Οικογενειακό: διαζύγιο, διατροφή, επικοινωνία τέκνου. Κληρονομικό: δημοσίευση διαθήκης, προσβολή διαθήκης. Ενοχικό: είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, ποινική αντιμετώπιση οφειλετών, Αξιόγραφα: διεκδίκηση απαιτήσεων από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια. Εμπράγματο: αγωγές αποβολής από νομή (ασφαλιστικά μέτρα), διεκδικητικές-αναγνωριστικές επί κυριότητας ακινήτων. Κτηματολόγιο-Δηλώσεις. Μισθώσεις. Εξώσεις. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Σύσταση, συγχώνευση, μετατροπή εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Αφανής Εταιρεία, Σωματεία, Συνεταιρισμοί. Εμπορικές συμβάσεις: Συμβάσεις δικαιόχρησης-franchising/χρηματοδοτικής μίσθωσης-leasing. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: κατοχύρωση εμπορικού σήματος εθνικά, κοινοτικά, διεθνή Ευρεσιτεχνίας. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Συνδιαλλαγή άρθρο 99 ν.3588/2007, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων Υπαγωγή σε πτώχευση Ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ν.3869/2010. Ρυθμίσεις δανείων. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Νομικός έλεγχος-Έκθεση βαρών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: είσπραξη ενοικίων, κοινοχρήστων, εξώσεις. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ από τροχαίο ατύχημα. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ταμείων, διεκπεραίωση-αίτηση, επιτροπές, συμβουλές. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Επικοινωνία

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζωοδόχου Πηγής 38-40, Αθήνα, 10681, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103824734
Κινητό: 6945557033
Website:
Ο κύριος Τομέας ενασχόλησης του Δικηγορικού μου γραφείου είναι το Δίκαιο των Ατυχημάτων και το Ποινικό Δίκαιο, ενώ διαθέτω την αντίστοιχη δικαστηριακή πείρα για διάστημα υπέρ των 13 ετών, με σχεδόν καθημερινή παρουσία στα ακροατήρια των Δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά και εφόσον απαιτηθεί από τις περιστάσεις, ιδίως στον Τομέα του Ποινικού Δικαίου, η παρουσία μου λαμβάνει χώρα σε κάθε Δικαστήριο της Χώρας. Διατηρώ, κατά περίπτωση και επιλεκτικά, συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες, προκειμένου να εξαντλείται κάθε δυνατότητα βέλτιστης υποστήριξης των εντολέων μου .
Επικοινωνία

ΑΣΠΡΙΔΗ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μακεδονίας 1, Πόρτο Ράφτη, 19003, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106827782
Κινητό: 6977442090
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Σύσταση εταιρειών, τροποποίηση εταιρικών, γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών θεμάτων, διοίκηση εταιρειών, νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών. Διαταγές πληρωμής, δίκαιο διεθνών μεταφορών, πάσης φύσεως εμπορικές διαφορές. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,αποζημιώσεις. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Διαζύγια, προσβολή- αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: Μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, αντιπαροχές, εργολαβικές συμβάσεις, σχετικές αγωγές. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καταβολή αποζημίωσης, συμβάσεις εργασίας, επιδόματα, υπερωρίες, υποχρεώσεις έναντι επιθεώρησης εργασίας, ακυρώσεις απολύσεων. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Δηλώσεις, προσφυγές, συμβουλευτική συνδρομή επί παντός αντικειμένου.

ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ακαδημίας 8, Αθήνα - Κολωνάκι, 10671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103392300
Οι τομείς Δράσης είναι οι ακόλουθοι: Τομέας Εμπορικού Δικαίου - Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών - Φορολογικό Δίκαιο - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας - Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Κοινοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων - Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Χρηματαγοράς - Δικαστηριακή Πρακτική, Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών - Τομέας Αστικού Δικαίου - Τομέας Διοικητικού Δικαίου - Τομέας Ποινικού Δικαίου - Νομική Συμβουλή Επιχειρήσεων.

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

38ο χλμ. Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, Εντός εμπορικού κέντρου Porto Center, Πόρτο Ράφτη, 19003, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2299072680
Κινητό: 6972906273
Website:
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Οικογενειακό: διαζύγιο, διατροφή, επικοινωνία τέκνου. Κληρονομικό: δημοσίευση διαθήκης, προσβολή διαθήκης. Ενοχικό: είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, ποινική αντιμετώπιση οφειλετών, Αξιόγραφα: διεκδίκηση απαιτήσεων από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια. Εμπράγματο: αγωγές αποβολής από νομή (ασφαλιστικά μέτρα), διεκδικητικές-αναγνωριστικές επί κυριότητας ακινήτων. Κτηματολόγιο-Δηλώσεις. Μισθώσεις. Εξώσεις. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Σύσταση, συγχώνευση, μετατροπή εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Αφανής Εταιρεία, Σωματεία, Συνεταιρισμοί. Εμπορικές συμβάσεις: Συμβάσεις δικαιόχρησης-franchising/χρηματοδοτικής μίσθωσης-leasing. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: κατοχύρωση εμπορικού σήματος εθνικά, κοινοτικά, διεθνή Ευρεσιτεχνίας. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Συνδιαλλαγή άρθρο 99 ν.3588/2007, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων Υπαγωγή σε πτώχευση Ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ν.3869/2010. Ρυθμίσεις δανείων. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Νομικός έλεγχος-Έκθεση βαρών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: είσπραξη ενοικίων, κοινοχρήστων, εξώσεις. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ από τροχαίο ατύχημα. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ταμείων, διεκπεραίωση-αίτηση, επιτροπές, συμβουλές. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Σκουφά 56, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103634085
Website:
Τροχαία Ατυχήματα.
Επικοινωνία

ΒΑΛΒΗ Χ. ΑΝΝΑ

Δερβενακίων 70 & Ρώτα Βασιλείου 1, Κορυδαλλός, 18122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104959011
Κινητό: 6976589598
Website:
Ποινικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Ενοχικό Δίκαιο: Προσβολή Προσωπικότητας (άρση προσβολής –αποκατάσταση – αποζημίωση), Μισθώσεις (διαταγή απόδοσης μισθίου - καταβολής μισθωμάτων, αποζημίωση από ελαττωματική μίσθωση),
Συμβάσεις πώλησης (κατάρτιση – άρση ελαττωμάτων – αποζημίωση).
Τροχαία ατυχήματα (αποζημίωση υλικών ζημιών, αποζημίωση ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου).
Εμπράγματο Δίκαιο: Κτηματολόγιο, μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχοι τίτλων, εργολαβικές συμβάσεις, διεκδίκηση ακινήτων.
Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια – Επικοινωνία Τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση, υιοθεσία.
Εμπορικό Δίκαιο: Σύσταση - τροποποίηση εταιρειών, αξιώσεις από αξιόγραφα, τιμολόγια, διαταγές πληρωμής, πτώχευση εταιρείας.
Εργατικό Δίκαιο: Συμβάσεις εργασίας, αξίωση καταβολής μισθού, αποζημίωση. Εργατικό Ατύχημα.
Φορολογικό Δίκαιο: Συμβουλευτική Υποστήριξη, διοικητικοί συμβιβασμοί – προσφυγές.
Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, (Ενδικοφανείς) Προσφυγές, Αιτήσεις Ακύρωσης
Τραπεζικό Δίκαιο: Συμβάσεις Δανείων, ρυθμίσεις οφειλών, υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης: Κατάρτιση συμβάσεων, αξίωση ασφαλιστικής αποζημίωσης.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σκουφά 66, Αθήνα, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109472481
Website:
Ειδίκευση σε υποθέσεις:
Εμπορικού Δικαίου (εμπορικές συμβάσεις, σύσταση και οργάνωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις εταιρειών, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, απαιτήσεις από αξιόγραφα) και Δικαίου Διαδικτύου και Πληροφορικής.
Αστικού Δικαίου (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, συμμετοχή συζύγων στα αποκτήματα, κήρυξη διαθήκης ως κυρίας, αποποίηση κληρονομίας, μισθωτικές διαφορές, αγωγές από αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές, διανομές ακινήτων κ.τ.λ.) και ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ενώπιον υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.
Ποινικού Δικαίου (εκπροσώπηση κατηγορουμένου για αδικήματα του Ποινικού Κώδικος και Ειδικών Ποινικών Νόμων).
Δημόσιο Δίκαιο (Διαγωνισμοί και Δημόσιες Συμβάσεις, Απαλλοτριώσεις).
Ομιλούσες Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά.
Επικοινωνία

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πλατεία Αιγύπτου 1Β, 6ος όροφος, Αθήνα - Πεδίο Άρεως, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108837800
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Δίκαιο Κατασκευών και Δημοσίων Έργων
 • Διαιτησία
 • Δίκαιο ανταγωνισμού & αθέμιτου ανταγωνισμού
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διαιτησία σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και Οργανισμούς
 • Εμπορικό Δίκαιο & Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Κοινοπραξίες
 • Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Δίκαιο ΜΜΕ - Πνευματική Ιδιοκτησία - Οικονομικά εγκλήματα (White-Collar Crimes)

ΝΑΣΙΟΥΛΗ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μαρασλή 39, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103236005
Κινητό: 6947421734
Website:

Το δικηγορικό γραφείο ασχολείται με υποθέσεις γενικής δικηγορίας και ειδικότερα με υποθέσεις εταιρικού δικαίου (σύσταση εταιρειών όλων των τύπων, επίλυση εταιρικών θεμάτων)
Εμπορικού δικαίου (εμπορικές διαφορές, αξιόγραφα, επιταγές, διαταγές πληρωμής, ανακοπές)
Οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, προσβολή και αναγνώριση πατρότητας)
Ποινικών υποθέσεων (εκπορευόμενες από αστικές διαφορές ή αυτούσιες ποινικές υποθέσεις)
Αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία)
Μισθώσεων (εμπορικές μισθώσεις και κατοικίας, εξώσεις, μισθωτικές διαφορές)
Κληρονομικού δικαίου (αγωγές κλήρου και αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος, σχολάζουσας κληρονομιάς)
Δικαίου ακινήτου (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών, αγοραπωλησία ακινήτων)
Νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (διαδικασία προ και ενώπιον των δικαστηρίων).

Επικοινωνία

ΤΣΙΩΝΑ Χ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ικονίου 45, Νίκαια, 18450, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2117205110
Κινητό: 6976861368
Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας σε όλους τους τομείς των εμπορικών και αστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών διαφορών και τη χορήγηση αδειών. Παρέχουμε ανώτερες νομικές συμβουλές μέσα σε μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, έτσι ώστε το νομικό σας πρόβλημα να λάβει την προσοχή και την εξυπηρέτηση που του αξίζει.
Αν χρειαστεί να προσλάβετε έναν δικηγόρο για να χειριστεί την περίπτωσή σας ή θέλετε να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο για μια πιθανή περίπτωση, θα συνεργαστούμε από κοινού προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν το πρόβλημά σας μπορεί να επιλυθεί χωρίς δικηγόρο, θα σας κατευθύνουμε αναλόγως για την οριστική επίλυση του ζητήματός σας. Κατά περίπτωση παρέχονται από το γραφείο μας πλήρη υποστήριξη καθώς συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους φοροτεχνικούς, οικονομικούς συμβούλους, όπως επίσης και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
Ασχολούμαστε με:
Αστικό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Τράπεζες
Φορολογικές διαφορές
Ποινικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
Πρόστιμα τροχαίας
Αυτοκίνητα
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - PSATHAS KONSTANTINOS & ASSOCIATES LAW FIRM

Λυκαβηττού 4, Αθήνα - Κολωνάκι, 10671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103612301
Κινητό: 6932569893
Website:

Ενοχικό Δίκαιο: Μισθώσεις, Αποζημιώσεις, Αυτοκινητικές διαφορές, Μισθωτικές διαφορές (αγωγές, διαταγές απόδοσης και πληρωμής)
Εμπράγματο Δίκαιο: Μεταβιβάσεις ακινήτων, Έλεγχος τίτλων, Κτηματολόγιο, Εργολαβικές συμβάσεις, Αντιπαροχές.
Κληρονομικό Δίκαιο: Διαθήκες, Κληρομητήριο, Αποδοχές κληρονομίας, Κληρονομικές αγωγές.
Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια - Επικοινωνία τέκνων, Δικαστική συμπαράσταση, Υιοθεσία.
Εμπορικό Δίκαιο: Σύσταση - Τροποποίηση εταιρειών, αξιώσεις από αξιόγραφα - τιμολόγια, εμπορικά σήματα, Διαταγές πληρωμής
Δημόσιο / Διοικητικό Δίκαιο: Αιτήσεις Ακυρώσεως, Προσφυγές, Απαλλοτριώσεις.
Εργατικό Δίκαιο: Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, αξιώσεις καταβολής μισθών - αποζημιώσεων, Συμβάσεις εργασίας
Ενεργειακό Δίκαιο: Συμβάσεις έργων ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά).
Δίκαιο Πληροφορικής: Προσβολές Πνευματικής ιδιοκτησίας, ζητήματα πολυμέσων - μουσικών και οπτικοακουστικών έργων, προστασία βάσεων δεδομένων. Ζητήματα ιδιωτικότητας του χρήστη Η/Υ και του διαδικτύου, προστασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό έγκλημα Domain Names, Όροι χρήσης ιστοσελίδων, Δίκαιο τηλεπικοινωνιών.
Ποινικό Δίκαιο.

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λ. Πρωτόπαππα & Πλ. Πλαστήρα Νικολάου 2, Ηλιούπολη - Άνω Ηλιούπολη, 16342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109913609
Κινητό: 6947443030
Website:
 • Αγοραπωλησίες Ακινήτων
 • Κτηματολόγιο
 • Τροχαία Ατυχήματα
 • Αλλοδαποί
 • Μεταφράσεις
 • Οικογενειακά
 • Κληρονομικά
 • Ποινικό
 • Συντάξεις - Διοικητικά
 • Σήματα - Εταιρείες
 • Εργατικά - Μισθώσεις

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Δημαρχείου 26, 2ος όροφος, Αιγάλεω, 12242, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105907354
Κινητό: 6944717330
Email:
Website:
Αστικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο

ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ

Κολοκοτρώνη 133, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104537533
Κινητό: 6957202797
 • Αστικό Δίκαιο
  διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων τέκνων
  υιοθεσία
  προσβολή πατρότητας
  αναγνώριση τέκνου
  μισθωτικές διαφορές
  κληρονομικό - δημοσίευση διαθήκης
  υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)
  αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων
  διατάραξη νομής, αποβολή από νομή
  διανομή ακίνητης περιουσίας
  ιδιωτικά συμφωνητικά
  εξώδικα
  εφέσεις
  ασφαλιστικά μέτρα
 • Εμπορικό Δίκαιο
  διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια
  έλεγχος και κατακύρωση σήματος - ευρεσιτεχνιών
  διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων
  πτωχεύσεις
  αναγγελίες απαιτήσεων
  ιδιωτικά συμφωνητικά
  εξώδικα
 • Εργατικές Διαφορές
  καταγγελίες σε επιθεώρηση εργασίας
  διευθέτηση εργατικών διαφορών αγωγές
  επίσχεση εργασίας
  εφέσεις
 • Λοιπές Νομικές Υπηρεσίες
  μεταφράσεις επίσημες (αγγλικά)
  επικυρώσεις φωτοαντιγράφων - γνήσια αντίγραφα
  σύσταση υπεράκτιων εταιρειών - offshore
  λειτουργία offshore
  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών offshore εταιρειών
Επικοινωνία

ΚΑΛΛΗΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τρικούπη Χαριλάου & Φειδίου 2, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103300308
Κινητό: 6973819457
Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στους εντολείς του σε όλους τους κλάδους του δικαίου είτε με την παροχή νομικών συμβουλών είτε με την υποστήριξη των συμφερόντων τους ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών. Εξειδικευόμαστε ιδίως σε θέματα μισθώσεων, ακινήτων (έλεγχος τίτλων, συμβόλαια, εργολαβικά, κτηματολόγιο κ.λπ.), σε οικογενειακές διαφορές (διαζύγια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα), σε διαφορές που αφορούν κληρονομικά δικαιώματα (προσβολή διαθήκης, προστασία νόμιμης μοίρας κ.τ.λ), σε εργατικές διαφορές (αξιώσεις για υπερωρίες, μισθούς υπερημερίας, αποζημίωση κ.τ.λ), σε αυτοκινητικές διαφορές, σε ηλεκτρονικά και οικονομικά εγκλήματα, σε θέματα ίδρυσης και παρακολούθησης εταιρειών και σε αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Επικοινωνία

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

Άκρωνος 1 & Υμηττού, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107522852
Κινητό: 6972861307

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 • Διαγραφή χρεών
 • Προστασία ακίνητης και κινητής περιουσίας
 • Προστασία δανειοληπτών από τις τράπεζες

Εμπορικό  δίκαιο

 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Ανεξόφλητα τιμολόγια
 • Είσπραξη οφειλών από εμπορικά χρέη

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο
Διεκπεραίωση υποθέσεων συντάξεων
Σύσταση εταιρειών ΙΚΕ - με κεφάλαιο από 1 ευρώ
Τροχαία ατυχήματα  

Επικοινωνία

ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, 17778, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130175600
Η Δικηγορική εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες» καλύπτει όλους τους κλάδους του Δικαίου. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές και προηγμένες μεθόδους τεχνολογίας, λειτουργούμε αποτελεσματικά & πετυχαίνουμε υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες σε λογικό κόστος. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μπουμπουλίνας 28, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104287490
Κινητό: 6944796096

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας σε εμπορικές εταιρείες και ιδιώτες σε τομείς δικαίου, όπως:

 • Αστικό Δίκαιο (Μισθωτικές διαφορές, Διαζύγια, Διατροφές, Κληρονομιές, Τροχαία ατυχήματα, αγοραπωλησίες ακινήτων)
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη
 • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο (Καταστατικά - Συμβάσεις - Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων - Διαταγές πληρωμής από επιταγές και συναλλαγματικές, έλεγχος και κατοχύρωση σημάτων και ευρεσιτεχνιών)
 • Ποινικό Δίκαιο
21-40 από 200 αποτελέσματα