Ιστορικό
Φίλτρο κλειστό
Μοιράσου το:
Επαγγελματικές Κατηγορίες
Περιοχές
Λοιπά Στοιχεία
Ταξινόμηση: Α-Ω / Προτεινόμενη
1-20 από 28 αποτελέσματα

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353140
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353137
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ( ΦΠΑ )

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353153
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067566
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067501
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067575
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΣΟΔΑ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353157
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353144
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΑΜΕΙΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067536
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067576
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353150
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067600
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( ΚΒΣ )

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067602
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067543
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067540
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067563
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067607
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( ΚΒΣ )

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353138
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221353156
Email:
Website:
Συγχωνεύτηκε με τις ΔΟΥ Ιστιαίας και Λίμνης
Επικοινωνία

ΔΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΤΠΔ )

Δοκός & Δημάρχου Σκούρα, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2221067533
Email:
Website:
Επικοινωνία
1-20 από 28 αποτελέσματα
1