Αναζήτηση

Δρομολόγια Πλοίων ΝΕΛ

Αναζήτηση για Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων της ναυτιλιακής εταιρίας ΝΕΛ για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΕΤΑΙΡΙΑΠΛΟΙΟ  
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 11:25
  Ανάφη - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 13:05
  Ανάφη - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 23:10
  Ανάφη - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 21:25
  Ανάφη - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 00:25
  Ανάφη - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 15:15
  Ανάφη - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 16:35
  Ανάφη - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 12:25
  Ανάφη - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 18:30
  Ανάφη - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 08:55
  Ανάφη - Σαντορίνη (Θήρα)ΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  07:00 - 09:35
  Ανάφη - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 13:05
  Φολέγανδρος - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 23:10
  Φολέγανδρος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 21:25
  Φολέγανδρος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 00:25
  Φολέγανδρος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 15:15
  Φολέγανδρος - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 16:35
  Φολέγανδρος - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 12:25
  Φολέγανδρος - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  11:35 - 18:30
  Φολέγανδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 23:10
  Ίος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 21:25
  Ίος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 00:25
  Ίος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 15:15
  Ίος - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 16:35
  Ίος - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  13:15 - 18:30
  Ίος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  23:20 - 00:25
  Κέα - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  21:40 - 23:10
  Κύθνος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  21:40 - 00:25
  Κύθνος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:00 - 02:30
  Λαύριο - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:00 - 11:00
  Λαύριο - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:00 - 04:30
  Λαύριο - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  15:25 - 23:10
  Νάξος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  15:25 - 21:25
  Νάξος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  15:25 - 00:25
  Νάξος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  15:25 - 16:35
  Νάξος - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  15:25 - 18:30
  Νάξος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  16:45 - 23:10
  Πάρος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  16:45 - 21:25
  Πάρος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  16:45 - 00:25
  Πάρος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  16:45 - 18:30
  Πάρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 13:05
  Σίκινος - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 23:10
  Σίκινος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 21:25
  Σίκινος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 00:25
  Σίκινος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 15:15
  Σίκινος - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 16:35
  Σίκινος - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  12:35 - 18:30
  Σίκινος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  23:59 - 03:10
  Σύρος - ΆνδροςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:40 - 23:10
  Σύρος - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:40 - 21:25
  Σύρος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  18:40 - 00:25
  Σύρος - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  23:59 - 00:45
  Σύρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 11:25
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 13:05
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 23:10
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 21:25
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 00:25
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 15:15
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 16:35
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 12:25
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 18:30
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:10 - 09:35
  Σαντορίνη (Θήρα) - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 11:25
  Θηρασία - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 13:05
  Θηρασία - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 23:10
  Θηρασία - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 21:25
  Θηρασία - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 00:25
  Θηρασία - ΛαύριοΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 15:15
  Θηρασία - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 16:35
  Θηρασία - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 12:25
  Θηρασία - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 1/10/2014
  09:45 - 18:30
  Θηρασία - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  03:00 - 11:00
  Άγιος Ευστράτιος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  21:30 - 06:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛαύριοΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  03:00 - 04:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  04:00 - 07:10
  Άνδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  04:00 - 06:05
  Άνδρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  13:00 - 21:00
  Καβάλα - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  13:00 - 06:30
  Καβάλα - ΛαύριοΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  13:00 - 18:00
  Καβάλα - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  16:15 - 00:15
  Κέα - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  16:15 - 17:45
  Κέα - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  23:40 - 00:40
  Κέα - ΛαύριοΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  16:15 - 20:45
  Κέα - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  16:15 - 21:50
  Κέα - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 23:20
  Κίμωλος - ΚέαΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 21:35
  Κίμωλος - ΚύθνοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 00:40
  Κίμωλος - ΛαύριοΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  12:00 - 13:00
  Κίμωλος - ΜήλοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 16:25
  Κίμωλος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 15:25
  Κίμωλος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  14:25 - 18:40
  Κίμωλος - ΣύροςΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  18:00 - 00:15
  Κύθνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  21:55 - 23:20
  Κύθνος - ΚέαΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  21:55 - 00:40
  Κύθνος - ΛαύριοΝΕΛAQUA JEWEL
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  18:00 - 20:45
  Κύθνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  18:00 - 21:50
  Κύθνος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  15:00 - 00:15
  Λαύριο - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  15:00 - 16:05
  Λαύριο - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  15:00 - 17:45
  Λαύριο - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 2/10/2014
  15:00 - 20:45
  Λαύριο - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων της ακτοπλοϊκής εταιρίας ΝΕΛ. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Τύπος πλοίου.
  "Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της FORTHcrs"
  Επιστροφή στην αρχική σελίδα

  Τοπική Αναζήτηση

  Χρήσιμα Σήμερα

  Υπηρεσίες Προβολής

  Νέες Υπηρεσίες

  Σχετικά με το Vrisko.gr