Αναζήτηση

Δρομολόγια Πλοίων ΝΕΛ

Αναζήτηση για Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων της ναυτιλιακής εταιρίας ΝΕΛ για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΕΤΑΙΡΙΑΠΛΟΙΟ  
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 14:00
  Άνδρος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 15:10
  Άνδρος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 11:40
  Άνδρος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 12:45
  Άνδρος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 09:20
  Άνδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  06:00 - 08:15
  Άνδρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  16:35 - 00:30
  Κίμωλος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  14:10 - 15:10
  Κίμωλος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  16:35 - 18:35
  Κίμωλος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  16:35 - 17:35
  Κίμωλος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  16:35 - 20:50
  Κίμωλος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  16:35 - 22:05
  Κίμωλος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  20:00 - 04:30
  Λαύριο - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  20:00 - 13:00
  Λαύριο - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  20:00 - 06:30
  Λαύριο - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 00:30
  Μήλος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 16:25
  Μήλος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 18:35
  Μήλος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 17:35
  Μήλος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 20:50
  Μήλος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  15:25 - 22:05
  Μήλος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 03:50
  Πειραιάς - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 02:20
  Πειραιάς - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 05:00
  Πειραιάς - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 06:30
  Πειραιάς - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 22:10
  Πειραιάς - ΣύροςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:00 - 08:10
  Πειραιάς - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  18:50 - 00:30
  Σέριφος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  11:55 - 14:00
  Σέριφος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  11:55 - 15:10
  Σέριφος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  11:55 - 12:45
  Σέριφος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  18:50 - 20:50
  Σέριφος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  18:50 - 22:05
  Σέριφος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:50 - 00:30
  Σίφνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  13:00 - 14:00
  Σίφνος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  13:00 - 15:10
  Σίφνος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:50 - 18:35
  Σίφνος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:50 - 20:50
  Σίφνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  17:50 - 22:05
  Σίφνος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:40 - 03:50
  Σύρος - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  21:10 - 00:30
  Σύρος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:40 - 02:20
  Σύρος - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:40 - 05:00
  Σύρος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:40 - 06:30
  Σύρος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  09:35 - 14:00
  Σύρος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  09:35 - 15:10
  Σύρος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  09:35 - 11:40
  Σύρος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  09:35 - 12:45
  Σύρος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  21:10 - 22:05
  Σύρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:40 - 08:10
  Σύρος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  22:15 - 00:30
  Τήνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  08:25 - 14:00
  Τήνος - ΚίμωλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  08:25 - 15:10
  Τήνος - ΜήλοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  08:25 - 11:40
  Τήνος - ΣέριφοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  08:25 - 12:45
  Τήνος - ΣίφνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 31/10/2014
  08:25 - 09:20
  Τήνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  05:00 - 13:00
  Άγιος Ευστράτιος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  05:00 - 06:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  04:20 - 05:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  04:20 - 06:30
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  04:20 - 08:10
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 15:20
  Ανάφη - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 04:15
  Ανάφη - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 05:55
  Ανάφη - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 08:05
  Ανάφη - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 09:30
  Ανάφη - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 05:15
  Ανάφη - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 11:25
  Ανάφη - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 01:45
  Ανάφη - Σαντορίνη (Θήρα)ΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 02:25
  Ανάφη - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  23:50 - 12:55
  Ανάφη - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 23:35
  Άνδρος - ΑνάφηΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 19:00
  Άνδρος - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 17:20
  Άνδρος - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 15:05
  Άνδρος - ΝάξοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 13:45
  Άνδρος - ΠάροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 18:00
  Άνδρος - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 04:05
  Άνδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 21:25
  Άνδρος - Σαντορίνη (Θήρα)ΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 20:50
  Άνδρος - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  00:45 - 03:00
  Άνδρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  02:50 - 03:50
  Ικαρία Εύδηλος - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  02:50 - 05:00
  Ικαρία Εύδηλος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  02:50 - 06:30
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  02:50 - 08:10
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  19:10 - 23:35
  Φολέγανδρος - ΑνάφηΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  19:10 - 21:25
  Φολέγανδρος - Σαντορίνη (Θήρα)ΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  19:10 - 20:50
  Φολέγανδρος - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  05:20 - 06:30
  Φούρνοι - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  05:20 - 08:10
  Φούρνοι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  17:30 - 23:35
  Ίος - ΑνάφηΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  17:30 - 19:00
  Ίος - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  17:30 - 18:00
  Ίος - ΣίκινοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  17:30 - 21:25
  Ίος - Σαντορίνη (Θήρα)ΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  17:30 - 20:50
  Ίος - ΘηρασίαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  07:10 - 08:10
  Σάμος Καρλόβασι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  08:00 - 13:00
  Λήμνος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  15:20 - 23:35
  Νάξος - ΑνάφηΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  15:20 - 19:00
  Νάξος - ΦολέγανδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 1/11/2014
  15:20 - 17:20
  Νάξος - ΊοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων της ακτοπλοϊκής εταιρίας ΝΕΛ. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Τύπος πλοίου.
  "Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της FORTHcrs"
  Επιστροφή στην αρχική σελίδα

  Τοπική Αναζήτηση

  Χρήσιμα Σήμερα

  Υπηρεσίες Προβολής

  Νέες Υπηρεσίες

  Σχετικά με το Vrisko.gr