Αναζήτηση

Δρομολόγια Πλοίων ΝΕΛ

Αναζήτηση για Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων της ναυτιλιακής εταιρίας ΝΕΛ για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΕΤΑΙΡΙΑΠΛΟΙΟ  
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:00 - 11:00
  Άγιος Ευστράτιος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  21:30 - 06:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛαύριοΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:00 - 04:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:20 - 21:20
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:20 - 21:20
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 03:50
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 03:50
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 05:20
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 05:20
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:20 - 06:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:20 - 06:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 07:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  03:10 - 07:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 02:40
  Ικαρία Εύδηλος - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 02:40
  Ικαρία Εύδηλος - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 03:50
  Ικαρία Εύδηλος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 03:50
  Ικαρία Εύδηλος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 05:20
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 05:20
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  21:50 - 06:00
  Ικαρία Εύδηλος - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  21:50 - 06:00
  Ικαρία Εύδηλος - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 07:00
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  01:40 - 07:00
  Ικαρία Εύδηλος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 19:50
  Φούρνοι - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 19:50
  Φούρνοι - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 21:20
  Φούρνοι - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 21:20
  Φούρνοι - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  04:10 - 05:20
  Φούρνοι - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  04:10 - 05:20
  Φούρνοι - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 06:00
  Φούρνοι - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:10 - 06:00
  Φούρνοι - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  04:10 - 07:00
  Φούρνοι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  04:10 - 07:00
  Φούρνοι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 19:50
  Σάμος Καρλόβασι - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 19:50
  Σάμος Καρλόβασι - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 21:20
  Σάμος Καρλόβασι - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 21:20
  Σάμος Καρλόβασι - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 18:50
  Σάμος Καρλόβασι - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 18:50
  Σάμος Καρλόβασι - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 06:00
  Σάμος Καρλόβασι - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  17:40 - 06:00
  Σάμος Καρλόβασι - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  06:00 - 07:00
  Σάμος Καρλόβασι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  06:00 - 07:00
  Σάμος Καρλόβασι - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  13:00 - 21:00
  Καβάλα - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  13:00 - 06:30
  Καβάλα - ΛαύριοΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  13:00 - 18:00
  Καβάλα - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:15 - 00:15
  Κέα - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:15 - 17:45
  Κέα - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:15 - 20:45
  Κέα - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:15 - 21:50
  Κέα - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  18:00 - 00:15
  Κύθνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  18:00 - 20:45
  Κύθνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  18:00 - 21:50
  Κύθνος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  15:00 - 00:15
  Λαύριο - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  15:00 - 16:05
  Λαύριο - ΚέαΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  15:00 - 17:45
  Λαύριο - ΚύθνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  15:00 - 20:45
  Λαύριο - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  15:00 - 21:50
  Λαύριο - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:30 - 21:00
  Λήμνος - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  06:00 - 11:00
  Λήμνος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  19:30 - 06:30
  Λήμνος - ΛαύριοΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:55 - 00:15
  Σύρος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  20:55 - 21:50
  Σύρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  22:00 - 00:15
  Τήνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 19:50
  Σάμος Βαθύ - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 19:50
  Σάμος Βαθύ - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 21:20
  Σάμος Βαθύ - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 21:20
  Σάμος Βαθύ - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 18:50
  Σάμος Βαθύ - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 18:50
  Σάμος Βαθύ - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 17:00
  Σάμος Βαθύ - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 17:00
  Σάμος Βαθύ - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 06:00
  Σάμος Βαθύ - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 23/10/2014
  16:00 - 06:00
  Σάμος Βαθύ - ΠειραιάςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  07:00 - 10:20
  Άνδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  19:30 - 22:50
  Άνδρος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  07:00 - 09:15
  Άνδρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  19:30 - 21:45
  Άνδρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  20:00 - 04:30
  Λαύριο - Άγιος ΕυστράτιοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  20:00 - 13:00
  Λαύριο - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  20:00 - 06:30
  Λαύριο - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 03:50
  Πειραιάς - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 02:20
  Πειραιάς - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 05:00
  Πειραιάς - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 06:30
  Πειραιάς - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 22:10
  Πειραιάς - ΣύροςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:00 - 08:10
  Πειραιάς - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  22:40 - 03:50
  Σύρος - Ικαρία Άγιος ΚήρυκοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  16:00 - 19:20
  Σύρος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  22:40 - 02:20
  Σύρος - Ικαρία ΕύδηλοςΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  22:40 - 05:00
  Σύρος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  22:40 - 06:30
  Σύρος - Σάμος ΚαρλόβασιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  16:00 - 16:55
  Σύρος - ΤήνοςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  22:40 - 08:10
  Σύρος - Σάμος ΒαθύΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  17:05 - 19:20
  Τήνος - ΆνδροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  09:25 - 10:20
  Τήνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 24/10/2014
  21:55 - 22:50
  Τήνος - ΣύροςΝΕΛAQUA SPIRIT
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 25/10/2014
  05:00 - 13:00
  Άγιος Ευστράτιος - ΚαβάλαΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 25/10/2014
  05:00 - 06:30
  Άγιος Ευστράτιος - ΛήμνοςΝΕΛTAXIARXHS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 25/10/2014
  04:20 - 05:00
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - ΦούρνοιΝΕΛMYTILENE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων της ακτοπλοϊκής εταιρίας ΝΕΛ. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Τύπος πλοίου.
  "Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της FORTHcrs"
  Επιστροφή στην αρχική σελίδα

  Τοπική Αναζήτηση

  Χρήσιμα Σήμερα

  Υπηρεσίες Προβολής

  Νέες Υπηρεσίες

  Σχετικά με το Vrisko.gr