Δρομολόγια Πλοίων ΝΕΛ

Δρομολόγια Πλοίων ΝΕΛ
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων της ναυτιλιακής εταιρίας ΝΕΛ για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ    
  Τρίτη, 28/4/2015 03:00 - 11:00 Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 21:30 - 06:30 Άγιος Ευστράτιος - Λαύριο ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 03:00 - 04:30 Άγιος Ευστράτιος - Λήμνος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 15:10 - 19:35 Φολέγανδρος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 15:10 - 17:25 Φολέγανδρος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 15:10 - 16:50 Φολέγανδρος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:30 - 19:35 Ίος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:30 - 15:00 Ίος - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:30 - 14:00 Ίος - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:30 - 17:25 Ίος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:30 - 16:50 Ίος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:00 - 21:00 Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:00 - 06:30 Καβάλα - Λαύριο ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 13:00 - 18:00 Καβάλα - Λήμνος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 19:30 - 21:00 Λήμνος - Άγιος Ευστράτιος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 06:00 - 11:00 Λήμνος - Καβάλα ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 19:30 - 06:30 Λήμνος - Λαύριο ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 19:35 Νάξος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 15:00 Νάξος - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 13:20 Νάξος - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 14:00 Νάξος - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 17:25 Νάξος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 11:20 - 16:50 Νάξος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 19:35 Πάρος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 15:00 Πάρος - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 13:20 Πάρος - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 11:05 Πάρος - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 14:00 Πάρος - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 17:25 Πάρος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 09:55 - 16:50 Πάρος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 14:10 - 19:35 Σίκινος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 14:10 - 15:00 Σίκινος - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 14:10 - 17:25 Σίκινος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 14:10 - 16:50 Σίκινος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 19:35 Σύρος - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 15:00 Σύρος - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 13:20 Σύρος - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 11:05 Σύρος - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 09:45 Σύρος - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 14:00 Σύρος - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 17:25 Σύρος - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 08:00 - 16:50 Σύρος - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 17:40 - 19:35 Σαντορίνη (Θήρα) - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 17:00 - 19:35 Θηρασία - Ανάφη ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 28/4/2015 17:00 - 17:25 Θηρασία - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 11:25 Ανάφη - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 13:05 Ανάφη - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 23:10 Ανάφη - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 21:25 Ανάφη - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 00:25 Ανάφη - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 15:15 Ανάφη - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 16:35 Ανάφη - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 12:25 Ανάφη - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 18:30 Ανάφη - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 08:55 Ανάφη - Σαντορίνη (Θήρα) ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 07:00 - 09:35 Ανάφη - Θηρασία ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 13:05 Φολέγανδρος - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 23:10 Φολέγανδρος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 21:25 Φολέγανδρος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 00:25 Φολέγανδρος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 15:15 Φολέγανδρος - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 16:35 Φολέγανδρος - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 12:25 Φολέγανδρος - Σίκινος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 11:35 - 18:30 Φολέγανδρος - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 23:10 Ίος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 21:25 Ίος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 00:25 Ίος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 15:15 Ίος - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 16:35 Ίος - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 13:15 - 18:30 Ίος - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 23:20 - 00:25 Κέα - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 21:40 - 23:10 Κύθνος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 21:40 - 00:25 Κύθνος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:00 - 02:30 Λαύριο - Άγιος Ευστράτιος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:00 - 11:00 Λαύριο - Καβάλα ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:00 - 04:30 Λαύριο - Λήμνος ΝΕΛ TAXIARXHS Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 15:25 - 23:10 Νάξος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 15:25 - 21:25 Νάξος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 15:25 - 00:25 Νάξος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 15:25 - 16:35 Νάξος - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 15:25 - 18:30 Νάξος - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 16:45 - 23:10 Πάρος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 16:45 - 21:25 Πάρος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 16:45 - 00:25 Πάρος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 16:45 - 18:30 Πάρος - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 13:05 Σίκινος - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 23:10 Σίκινος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 21:25 Σίκινος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 00:25 Σίκινος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 15:15 Σίκινος - Νάξος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 16:35 Σίκινος - Πάρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 12:35 - 18:30 Σίκινος - Σύρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:40 - 23:10 Σύρος - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:40 - 21:25 Σύρος - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 18:40 - 00:25 Σύρος - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 09:10 - 11:25 Σαντορίνη (Θήρα) - Φολέγανδρος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 09:10 - 13:05 Σαντορίνη (Θήρα) - Ίος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 09:10 - 23:10 Σαντορίνη (Θήρα) - Κέα ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 09:10 - 21:25 Σαντορίνη (Θήρα) - Κύθνος ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 29/4/2015 09:10 - 00:25 Σαντορίνη (Θήρα) - Λαύριο ΝΕΛ AQUA SPIRIT Επιβατηγό Οχηματαγωγό
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Τρίτη, 28/4/2015
  Τετάρτη, 29/4/2015
  Εταιρία
  ΝΕΛ
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα
  Άγιος Ευστράτιος - Λαύριο
  Άγιος Ευστράτιος - Λήμνος
  Φολέγανδρος - Ανάφη
  Φολέγανδρος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Φολέγανδρος - Θηρασία
  Ίος - Ανάφη
  Ίος - Φολέγανδρος
  Ίος - Σίκινος
  Ίος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Ίος - Θηρασία
  Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος
  Καβάλα - Λαύριο
  Καβάλα - Λήμνος
  Λήμνος - Άγιος Ευστράτιος
  Λήμνος - Καβάλα
  Λήμνος - Λαύριο
  Νάξος - Ανάφη
  Νάξος - Φολέγανδρος
  Νάξος - Ίος
  Νάξος - Σίκινος
  Νάξος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Νάξος - Θηρασία
  Πάρος - Ανάφη
  Πάρος - Φολέγανδρος
  Πάρος - Ίος
  Πάρος - Νάξος
  Πάρος - Σίκινος
  Πάρος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Πάρος - Θηρασία
  Σίκινος - Ανάφη
  Σίκινος - Φολέγανδρος
  Σίκινος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Σίκινος - Θηρασία
  Σύρος - Ανάφη
  Σύρος - Φολέγανδρος
  Σύρος - Ίος
  Σύρος - Νάξος
  Σύρος - Πάρος
  Σύρος - Σίκινος
  Σύρος - Σαντορίνη (Θήρα)
  Σύρος - Θηρασία
  Σαντορίνη (Θήρα) - Ανάφη
  Θηρασία - Ανάφη
  Θηρασία - Σαντορίνη (Θήρα)
  Ανάφη - Φολέγανδρος
  Ανάφη - Ίος
  Ανάφη - Κέα
  Ανάφη - Κύθνος
  Ανάφη - Λαύριο
  Ανάφη - Νάξος
  Ανάφη - Πάρος
  Ανάφη - Σίκινος
  Ανάφη - Σύρος
  Ανάφη - Σαντορίνη (Θήρα)
  Ανάφη - Θηρασία
  Φολέγανδρος - Ίος
  Φολέγανδρος - Κέα
  Φολέγανδρος - Κύθνος
  Φολέγανδρος - Λαύριο
  Φολέγανδρος - Νάξος
  Φολέγανδρος - Πάρος
  Φολέγανδρος - Σίκινος
  Φολέγανδρος - Σύρος
  Ίος - Κέα
  Ίος - Κύθνος
  Ίος - Λαύριο
  Ίος - Νάξος
  Ίος - Πάρος
  Ίος - Σύρος
  Κέα - Λαύριο
  Κύθνος - Κέα
  Κύθνος - Λαύριο
  Λαύριο - Άγιος Ευστράτιος
  Λαύριο - Καβάλα
  Λαύριο - Λήμνος
  Νάξος - Κέα
  Νάξος - Κύθνος
  Νάξος - Λαύριο
  Νάξος - Πάρος
  Νάξος - Σύρος
  Πάρος - Κέα
  Πάρος - Κύθνος
  Πάρος - Λαύριο
  Πάρος - Σύρος
  Σίκινος - Ίος
  Σίκινος - Κέα
  Σίκινος - Κύθνος
  Σίκινος - Λαύριο
  Σίκινος - Νάξος
  Σίκινος - Πάρος
  Σίκινος - Σύρος
  Σύρος - Κέα
  Σύρος - Κύθνος
  Σύρος - Λαύριο
  Σαντορίνη (Θήρα) - Φολέγανδρος
  Σαντορίνη (Θήρα) - Ίος
  Σαντορίνη (Θήρα) - Κέα
  Σαντορίνη (Θήρα) - Κύθνος
  Σαντορίνη (Θήρα) - Λαύριο
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων της ακτοπλοϊκής εταιρίας ΝΕΛ. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Τύπος πλοίου.