Δρομολόγια Πλοίων Πάτρα

Δρομολόγια Πλοίων Πάτρα
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων από και προς Πάτρα για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ    
  Τετάρτη, 14/10/2015 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 12:30 - 16:15 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 12:30 - 15:30 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 15/10/2015 17:00 - 22:45 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (MINOAN) CRUISE OLYMPIA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 15/10/2015 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B FORZA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 15/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 17:30 - 22:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 23:59 - 06:00 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 18:00 - 20:55 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 18:00 - 21:30 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 17/10/2015 17:30 - 22:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 17/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 23:59 - 06:00 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B FORZA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 20:00 - 22:55 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 20:00 - 23:30 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 12:30 - 16:15 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 12:30 - 15:30 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 20/10/2015 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 20/10/2015 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ    
  Τετάρτη, 14/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B FORZA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 07:15 - 11:00 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 14/10/2015 08:00 - 11:00 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 15/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 15/10/2015 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 07:15 - 11:00 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 16/10/2015 08:00 - 11:00 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 17/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 17/10/2015 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 09:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 09:45 - 15:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (MINOAN) CRUISE EUROPA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B FORZA Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 23:30 - 07:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 14:45 - 19:00 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 18/10/2015 16:00 - 19:00 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 09:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 07:15 - 11:00 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 19/10/2015 08:00 - 11:00 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 20/10/2015 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Τετάρτη, 14/10/2015
  Πέμπτη, 15/10/2015
  Παρασκευή, 16/10/2015
  Σάββατο, 17/10/2015
  Κυριακή, 18/10/2015
  Δευτέρα, 19/10/2015
  Τρίτη, 20/10/2015
  Εταιρία
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST
  LEVANTE FERRIES
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (MINOAN)
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Πάτρα - Ηγουμενίτσα
  Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός
  Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη
  Ηγουμενίτσα - Πάτρα
  Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα
  Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς Πάτρα. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Ακτοπλοϊκή εταιρία, Τύπος πλοίου.