Δρομολόγια Πλοίων Πάτρα

Δρομολόγια Πλοίων Πάτρα
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων από και προς Πάτρα για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ    
  Παρασκευή, 6/5/2016 17:30 - 22:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 6/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 6/5/2016 23:59 - 06:00 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 6/5/2016 12:00 - 14:15 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Παρασκευή, 6/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Σάββατο, 7/5/2016 17:30 - 22:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 7/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 7/5/2016 12:00 - 14:15 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Σάββατο, 7/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Κυριακή, 8/5/2016 23:59 - 06:00 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B ASTERION Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 8/5/2016 23:59 - 06:00 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Δευτέρα, 9/5/2016 12:00 - 14:20 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τρίτη, 10/5/2016 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 10/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 10/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τρίτη, 10/5/2016 12:00 - 14:20 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τετάρτη, 11/5/2016 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 11/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 11/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τετάρτη, 11/5/2016 12:00 - 14:20 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Πέμπτη, 12/5/2016 17:30 - 23:30 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B ASTERION Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 12/5/2016 18:00 - 23:59 Πάτρα - Ηγουμενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 12/5/2016 12:00 - 14:15 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Πέμπτη, 12/5/2016 12:00 - 13:50 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ    
  Παρασκευή, 6/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 6/5/2016 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 6/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Παρασκευή, 6/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Σάββατο, 7/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 7/5/2016 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 7/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Σάββατο, 7/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Κυριακή, 8/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 8/5/2016 09:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 8/5/2016 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B ASTERION Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 8/5/2016 23:30 - 07:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 09:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST XI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B OLYMPIC CHAMP Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 9/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Δευτέρα, 9/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τρίτη, 10/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 10/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τρίτη, 10/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τετάρτη, 11/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST I Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 11/5/2016 15:00 - 21:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B ASTERION Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 11/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Τετάρτη, 11/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Πέμπτη, 12/5/2016 06:00 - 13:00 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST SUPERFAST II Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 12/5/2016 08:30 - 14:30 Ηγουμενίτσα - Πάτρα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST F/B HELLENIC SPIRI Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 12/5/2016 07:15 - 09:50 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
  Πέμπτη, 12/5/2016 08:00 - 09:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES SPEEDRUNNER3 HighSpeed
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Παρασκευή, 6/5/2016
  Σάββατο, 7/5/2016
  Κυριακή, 8/5/2016
  Δευτέρα, 9/5/2016
  Τρίτη, 10/5/2016
  Τετάρτη, 11/5/2016
  Πέμπτη, 12/5/2016
  Εταιρία
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST
  LEVANTE FERRIES
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  HighSpeed
  Δρομολόγιο
  Πάτρα - Ηγουμενίτσα
  Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός
  Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη
  Ηγουμενίτσα - Πάτρα
  Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα
  Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς Πάτρα. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Ακτοπλοϊκή εταιρία, Τύπος πλοίου.