Τιμές Καυσίμων Βουργαρέλι ΑΡΤΑΣ

ΤΣΙΜΠΛΟΚΟΥΚΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΑΡΤΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
24/07/2017 12:27:38 μμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,468€
Αμόλυβδη 100
1,697€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,799€
AVIN Diesel Best
1,199€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας - Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Βουργαρέλι ΑΡΤΑΣ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,468 €
Υψηλότερη: 1,468 €
Μέση: 1,468 €