Κατηγορίες
Συμβολαιογράφοι
Περιγραφή Επιχείρησης
Συμβολαιογραφικό γραφείο.
Το Συμβολαιογραφείο Βουτσά ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από 34 χρόνια από την Έλενα Βουτσά - Κορδομενίδου, πρώην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης. Το Συμβολαιογραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με τις ελάχιστες συμβολαιογραφικές αμοιβές που καθορίζονται από το νόμο.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Δωρεές
 • Γονικές παροχές
 • Διαθήκες
 • Πληρεξούσια
 • Αποδοχές κληρονομιάς
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Αναγνώριση εξώγαμων τέκνων
 • Συναίνεση εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
 • Σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας
 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων
 • Μεταβιβάσεις μετοχών
 • Λύσεις εταιρειών
 • Μεταβιβάσεις TAXI και Λεωφορείων
 • Επιχειρήσεις Φαρμακείων
 • Εργολαβικά προσύμφωνα
 • Διανομές - Ανταλλαγές - Συνενώσεις
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών
 • Μισθώσεις
 • Κανονισμούς πολυκατοικιών
 • Εμπράγματες δουλείες
 • Απογραφές θυρίδων
 • Ανακλήσεις δωρεών και γονικών παροχών
 • Ανακλήσεις πληρεξουσίων
 • Πλειστηριασμοί
 • Χρονομισθώσεις και άλλες Νομικές Υπηρεσίες
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

Περιοχές που Εξυπηρετεί
Θεσσαλονίκη
 
Μοιράσου το: