Κατηγορίες
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 2010 στο χώρο των Μελετών παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η κα Ιωανννίδου Σοφία είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό Msc Υδραυλικής Μηχανικής Δ.Π.Θ. Διαθέτει νέας τεχνολογίας τοπογραφικό εξοπλισμό, γεωδαιτικό σταθμό, GPS και drone / uav με στόχο τη βέλτιστη ακρίβεια και την πληρέστερη παροχή υπηρεσιών σε κάθε εφαρμογή που ζητηθεί. Το πεδίο των εφαρμογών καλύπτει όλη τη δραστηριότητα του κλάδου.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Προσωρινές Οριοθετήσεις ρεμάτων
 • Τοπογραφικά διαγράμματα αδειών - συμβολαιογραφικών πράξεων
 • Καθορισμός ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων και χάραξη επί του εδάφους
 • Αποτυπώσεις κατόψεων και όψεων
 • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής / Αναλογισμού
 • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
 • Υποστήριξη Εργοταξίων
 • Εντοπισμοί γεωτεμαχίων για το Κτηματολόγιο
 • Δηλώσεις ιδιοκτησίας για το Κτηματολογίου
 • Χωρικές/Γεωμετρικές Μεταβολές
 • Ενστάσεις Κτηματολογίου
 • Βεβαιώσεις μηχανικών
 • Νομιμοποίηση / Τακτοποίηση / Ρύθμιση Αυθαιρέτων
 • Ενεργειακές Μελέτες – Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 • επιμετρήσεις χωματουργικών φωτογραμμετρία
 • εναέριες και επίγειες εφαρμογές
 • παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DSM and DTM), παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

Στοιχεία Αναζήτησης: Κτηματολογιο, Τοπογραφικα Τοπογραφικο, Οριοθετησεις Ρεματων, Ενστασεις Κτηματολογιου
Περιοχές που Εξυπηρετεί
Ν. Καβάλας
Μήνες Λειτουργίας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
 
Μοιράσου το: