,
Κατηγορίες
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Περιγραφή Επιχείρησης
Το τεχνικό γραφείο μας, με τον Μηχανολόγο Μηχανικό και τους συνεργάτες του, καλύπτει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και παροχών. Το τεχνικό γραφείο έχει έδρα στην Καλαμάτα και παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες. Το φάσμα εργασιών του τεχνικού γραφείου μας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνει έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, άδειες λειτουργίας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.λπ. Να αναφέρουμε ότι το γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς για μελέτη και κατασκευή οποιουδήποτε κτηριακού έργου, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων και έκδοση Τοπογραφικών. Επίσης αναλαμβάνουμε την υποβολή έργων σε Αναπτυξιακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Άδειες Λειτουργίας (επιχειρήσεων, καταστημάτων, βιοτεχνιών κ.λπ.
Μελέτες Πυροπροστασίας (Πυρασφάλεια)
Ενεργειακά Πιστοποιητικά / Ενεργειακές επιθεωρήσεις (ΠΕΑ)
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός κ.λπ.)
Πιστοποιητικά ΔΕΗ (ΥΔΕ)
Τεχνική εκθέση μηχανικού / Βεβαιώσεις μηχανικού
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Βεβαιώσεις μηχανικού για έλεγχο έργων Αναπτυξιακών Νόμων

Στοιχεία Αναζήτησης: Ενεργειακο Πιστοποιητικο, Φωτοβολταϊκα, Τεχνικο Γραφειο, Ηλεκτρομηχανολογικες Μελετες, Οικοδομικες Αδειες
Περιοχές που Εξυπηρετεί