Κατηγορίες
Εξοπλισμός Πλοίων
Περιγραφή Επιχείρησης
Ναυτιλία: εξοπλισμός μηχανοστασίου και καταστρώματος
Βιομηχανία:
διυλιστήρια, πετροχημικές, διατροφής, χαρτιού, καπνού, χαλυβουργίες, επεξεργασία μετάλλων, ορυχεία, κλωστοϋφαντουργίες.
Ενέργεια: καύσιμα, αέριο, ατμός, ηλεκτρισμός, τηλεθέρμανση.
Νερό και προστασία περιβάλλοντος: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μεταφορά, επεξεργασία, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιολογικός καθαρισμός.
Κτήριο και τεχνικά έργα: μηχανολογικός εξοπλισμός εμπορικών και βιομηχανικών κτηρίων και εργοταξίων
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
  • Σωλήνες, εξαρτήματα και φλάντζες από ανθρακούχο και ανοξείδωτο χάλυβα. Σύνδεσμοι σωλήνων.
  • Κρουνοειδή χυτοσιδηρά, σφυρήλατα, χαλύβδινα, ανοξείδωτα, βάνες σύρτου, μαχαιρωτές και ελαστικής έμφραξης, επιστόμια, σφαιρικοί κρουνοί, βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδες πεταλούδας.
  • Διαστολικά μεταλλικά και ελαστικά, φίλτρα, εξαεριστικά, ασφαλιστικά.
  • Κινητήρες ON – OFF, ρυθμιστικοί (ηλεκτρικοί, πνευματικοί, υδραυλικοί).
  • Όργανα ρύθμισης και μέτρησης ροής.
  • Ατμοπαγίδες, συστήματα ελέγχου και διαχείρισης συμπυκνωμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Αναζήτησης: Μηχανολογικος Εξοπλισμος, Ναυτιλιακος Εξοπλισμος, Pipes, Valves, Fitting
Περιοχές που Εξυπηρετεί
Ελλάδα, Ευρώπη, παγκόσμια.
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 16:00
 
Μοιράσου το: