Κατηγορίες
Σκαλωσιές, Σύλλογοι - Σωματεία
Περιγραφή Επιχείρησης

O Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.) λειτουργεί υπό τη νομική μορφή του σωματείου–πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης του ν.1712/1987 και ιδρύθηκε το 2011, από επαγγελματίες που εκπροσωπούν ελλ. εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωμάτων.
Σκοπός του Συνδέσμου, μεταξύ άλλων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο καταστατικό του, είναι:

  • η καταπολέμηση, αποτροπή και, ει δυνατόν, η εξάλειψη των παραβατικών φαινομένων στον επαγγελματικό κλάδο των παραγωγών-εγκαταστατών-εισαγωγέων ικριωμάτων, είτε αυτά αναφέρονται στα παραγόμενα και διακινούμενα από τον κλάδο προϊόντα, είτε στις υπηρεσίες εγκατάστασης των προϊόντων αυτών
  • η συγκέντρωση, καταγραφή και κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύννομη άσκηση του επαγγέλματος, η επεξεργασία, διαμόρφωση, εφαρμογή και επίβλεψη τήρησης ενός ορθού και κοινά αποδεκτού κώδικα επαγγελματικής τέχνης και τεχνικής
  • η μέριμνα για τη βελτίωση και τη διασφάλιση επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου των επαγγελματιών ικριωμάτων
  • η διαμόρφωση και προώθηση ενός υγιούς πλαισίου αγοράς στον κλάδο
  • η δημιουργία, κατοχύρωση και προώθηση της χρήσης νέων προτύπων, τεχνικών, μεθόδων και πρακτικών που αφορούν τον κλάδο, με σκοπό την προαγωγή της τέχνης και της ασφάλειας τόσο των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον κλάδο, όσο και των τρίτων.

Στην προσπάθειά μας αυτή χρειάζεται η συμβολή όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικοδομής. Προς διευκόλυνσή σας, ο Σύνδεσμός μας δημιούργησε το έντυπο "Ελάχιστες απαιτήσεις για την ορθή τοποθέτηση ικριωμάτων" (θα το βρείτε στις φωτογραφίες).

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Νέα
https://sepie.gr/journal2/blog?journal_blog_category_id=1

Πιστοποίηση Ικριωμάτων
https://sepie.gr/πιστοποίηση-ικριωμάτων

Προεδρικά διατάγματα
https://sepie.gr/προεδρικά-διατάγματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
https://sepie.gr/χρήσιμοι-σύνδεσμοι

Στοιχεία Αναζήτησης: Σκαλωμα, Σκαλωσιες, Ικριωματα, Τοποθετηση Σκαλωσιων, Σεπιε
Περιοχές που Εξυπηρετεί
Φωτογραφίες