,
Κατηγορίες
Συμβολαιογράφοι
Περιγραφή Επιχείρησης
Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, Υπηρεσία Μιας Στάσης για Σύσταση Εταιρειών.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Αγοραπωλησίες / γονικές παροχές / δωρεές ακινήτων
Ανταλλαγές / διανομές / κατατμήσεις / συνενώσεις ακινήτων
Διαθήκες / αποδοχές κληρονομίας / απογραφές κληρονομίας
Σύσταση οριζοντίων & καθέτων ιδιοκτησιών
Προσύμφωνα / εργολαβικά προσύμφωνα / κανονισμοί πολυκατοικιών
Μισθώσεις / σύσταση δουλειών επί ακινήτων
Πλειστηριασμοί ακινήτων
Πληρεξούσια
Δάνεια / ομολογιακά δάνεια / χρησιδάνεια
Ένορκες βεβαιώσεις
Σύμφωνα συμβίωσης / αναγνώριση τέκνων
Σύσταση & λύση εταιρειών
Διεκπεραιώσεις σε Κτηματολόγιο,Υποθηκοφυλακείο & Δ.Ο.Υ.

Στοιχεία Αναζήτησης: Αγοραπωλησια, Αποδοχη Κληρονομιας, Γονικη Παροχη, Διαθηκη, Πληρεξουσιο
Περιοχές που Εξυπηρετεί
 
Μοιράσου το: