Κατηγορίες
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες, Τοπογράφοι Μηχανικοί
Περιγραφή Επιχείρησης
Δραστηριοποιούμαστε από το 1999 στο χώρο των τεχνολογικών εφαρμογών. Κύριο αντικείμενό μας είναι, οι τοπογραφικές εφαρμογές και τα τεχνικά έργα.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
  • Κτηματολόγιο / Εφαρμογές / Διορθώσεις / Χωρικές Μεταβολές  
  • Τοπογραφικά για συμβόλαια - μεταβιβάσεις
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Ένταξη στο ΕΓΣΑ '87
  • Αποτυπώσεις
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων - αγροτεμαχίων
  • Χαράξεις
  • Διαγράμματα εφαρμογής οικοδομικής/ρυμοτομικής γραμμής
  • Τοπογραφικά διαγράμματα Οικοδομικών Αδειών Καθορισμός Αιγιαλού - Παραλίας
  • Δασαρχείο

Περιοχές που Εξυπηρετεί
Όλη την Ελλάδα
 
Μοιράσου το: