Κατηγορίες
Γεωλόγοι
Περιγραφή Επιχείρησης
Το γραφείο μας ασχολείται με γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες για όλα τα τεχνικά έργα. Ειδικεύεται δε πάνω στην εύρεση νερού και την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για την εκτέλεση και λειτουργία νέας γεώτρησης ή άλλου έργου υδροληψίας. Πέραν των παραδοσιακών γεωλογικών μεθόδων που ακολουθούνται στην εύρεση και τον εντοπισμό του υπόγειου νερού, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μακροχρόνια συνεργασία του γραφείου μας με ειδικευμένους φορείς και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, να χρησιμοποιηθούν γεωφυσικά μηχανήματα (γεωηλεκτρικά) για τον εντοπισμό του υπόγειου νερού με μεγάλη ακρίβεια βάθους όταν οι συνθήκες δεν ευνοούν την παραδοσιακή υδρογεωλογική έρευνα.
Ακόμα μπορούμε με την μέθοδο του γεωραντάρ (GPR), να εντοπίσουμε: αρχαία ίχνη, υπόγεια έγκοιλα που πιθανώς να δημιουργούν προβλήματα σε θεμελιώσεις κτηρίων, δίκτυα υποδομών και γενικά τη στρωματογραφία του υπεδάφους με πολλή μεγάλη ακρίβεια μέχρι το βάθος των 10 μέτρων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Ειδικότερα οι μελέτες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Γεωλογικές μελέτες οδοποιίας
 • Γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας για την πολεοδόμηση περιοχών
 • Τεχνικογεωλογικές μελέτες, οδοποιίας, ορυγμάτων, επιχωμάτων, αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων καταπτώσεων βράχων, λιμενικών έργων
 • Κοιτασματολογικές μελέτες για λατομεία και αδειοδότηση αυτών
 • Κατασκευή θεματικών χαρτών με τη χρήση (G.I.S.)
 • Γεωφυσικές μελέτες με χρήση GPR
 • Αδειοδότηση υφιστάμενων γεωτρήσεων - πηγαδιών - ΦΕΚ 1190/Β/2012 - προθεσμία μέχρι 30/09/2014
 • Ερευνητικές μελέτες για υδροφορία - Εντοπισμός νερού για ύδρευση ή άρδευση - Διεκπεραίωση των εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες απ΄όπου θα εκδοθεί η νέα άδεια γεώτρησης ή η ανανέωση άδειας Γεώτρησης
 • Περιβαλλοντικές μελέτες για όλα τα τεχνικά έργα
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων, εγκαταστάσεων βιομάζας και ηλιοθερμίας
 • Γεωτεχνικές μελέτες για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα
 • Γεωτεχνικές μελέτες για τη θεμελίωση κτηρίων

Στοιχεία Αναζήτησης: Γεωλογικες Μελετες, Ευρεση Νερου, Γεωφυσικες Μελετες
Περιοχές που Εξυπηρετεί
Όλη την Ελλάδα
Φωτογραφίες
 
 
 
Μοιράσου το: