ΠΛΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
περιστατικό 2πριν
περιστατικό 2πριν
περιστατικό 2μετά
περιστατικό 2μετά
Το ιατρείο
Το ιατρείο
περιστατικό 1 πριν
περιστατικό 1 πριν
περιστατικό 1 μετά
περιστατικό 1 μετά
Το ιατρείο
Το ιατρείο
περιστατικό 4 πριν
περιστατικό 4 πριν
περιστατικό 4 μετά
περιστατικό 4 μετά
Το ιατρείο
Το ιατρείο
περιστατικό 3 πριν
περιστατικό 3 πριν
περιστατικό 3 μετά
περιστατικό 3 μετά
Το ιατρείο
Το ιατρείο
περιστατικό 5πριν
περιστατικό 5πριν
περιστατικό 5 μετά
περιστατικό 5 μετά
 
Ωράριο Λειτουργίας
Από 10:00 έως 13:00 & από 17:00 έως 22:00 κατόπιν ραντεβού.
 
Μοιράσου το: