ΚΕΜΥΛΟ
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών
Αποκατάσταση Λόγου και Ομιλίας
Αποκατάσταση Λόγου και Ομιλίας
Παιγνιοθεραπεία
Παιγνιοθεραπεία
Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης & Αποκατάστασης
Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης & Αποκατάστασης
ΚΕΜΥΛΟ
ΚΕΜΥΛΟ
Οπτικοχωρικές σχέσεις στο πλαίσιο Εργοθεραπευτικού Προγρ/τος
Οπτικοχωρικές σχέσεις στο πλαίσιο Εργοθεραπευτικού Προγρ/τος
Φωνολογική Ενημερότητα με πολυαισθητηριακή προσέγγιση
Φωνολογική Ενημερότητα με πολυαισθητηριακή προσέγγιση
''Ανοίγω το παράθυρο στη γνώση''
''Ανοίγω το παράθυρο στη γνώση''
Παραγωγή προφορικού λόγου με πολυαισθητηριακή μέθοδο
Παραγωγή προφορικού λόγου με πολυαισθητηριακή μέθοδο
Γραφοκινητικές Δεξιότητες στο πλαίσιο Εργοθερ/κού Προγρ/τος
Γραφοκινητικές Δεξιότητες στο πλαίσιο Εργοθερ/κού Προγρ/τος
Φωνολογική Ενημερότητα στο πλαίσιο αποκατάστασης Μαθησιακών
Φωνολογική Ενημερότητα στο πλαίσιο αποκατάστασης Μαθησιακών
Αποκατάσταση Δυσορθογραφίας στο πλαίσιο Ειδικής Διαπαιδ/σης
Αποκατάσταση Δυσορθογραφίας στο πλαίσιο Ειδικής Διαπαιδ/σης
Αρχαία Ελληνικά και Μαθησιακές Δυσκολίες
Αρχαία Ελληνικά και Μαθησιακές Δυσκολίες
Αποκατάσταση δυσαναγνωσίας στο πλαίσιο Ειδ. Διαπαιδαγώγησης
Αποκατάσταση δυσαναγνωσίας στο πλαίσιο Ειδ. Διαπαιδαγώγησης
 
Μήνες Λειτουργίας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή από 15:00 έως 21:00
Σάββατο από 09:00 έως 16:00
 
Μοιράσου το: