ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Κ. Α.Τ.Β.Ε.
Γαλβανιζέ ικρίωμα για την ΕΡΓΟΣΕ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ ικρίωμα για την ΕΡΓΟΣΕ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ κερκίδα στα Σπάτα Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ κερκίδα στα Σπάτα Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ κερκίδα στη Σίκινο Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ κερκίδα στη Σίκινο Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ εξέδρα στον Πειραιά Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ εξέδρα στον Πειραιά Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ ικρίωμα στο Athens Plaza Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ ικρίωμα στο Athens Plaza Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά & πατάρια εργασίας στο Αεροδρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά & πατάρια εργασίας στο Αεροδρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά & πατάρια εργασίας στο Αεροδρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά & πατάρια εργασίας στο Αεροδρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά σε κυκλικό κτήριο στο ΓΚΑΖΙ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά σε κυκλικό κτήριο στο ΓΚΑΖΙ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά στο ΒΑΤΟΠΕΔΙ Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά στο ΒΑΤΟΠΕΔΙ Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά στο ΒΑΤΟΠΕΔΙ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Γαλβανιζέ σκαλωσιά στο ΒΑΤΟΠΕΔΙ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Κερκίδα για το Gymkhana Grid στο Μαραθώνα Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ
Κερκίδα για το Gymkhana Grid στο Μαραθώνα Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ
Κερκίδα για το Red Bull X Fighters στο Διόνυσο Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ
Κερκίδα για το Red Bull X Fighters στο Διόνυσο Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ
Μεταλλικά ικριώματα στο ΚΠΙΣΝ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Μεταλλικά ικριώματα στο ΚΠΙΣΝ Κ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ
Μεταλλική σκαλωσιά με γερανογέφυρα στα Αιγόσθενα
Μεταλλική σκαλωσιά με γερανογέφυρα στα Αιγόσθενα
Μεταλλική σκαλωσιά στο κτήριο των νέων γραφείων της ΑΓΓΕΜΑΡ
Μεταλλική σκαλωσιά στο κτήριο των νέων γραφείων της ΑΓΓΕΜΑΡ
 
Μήνες Λειτουργίας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος