Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας

Άλλα Τηλέφωνα
2510225139 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510228950 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510224217 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513510822 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513510823 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513510824 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Καβάλα
 
 
Μοιράσου το: