Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2310778951
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΛΔΙΑ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕ που ανήκει στην κατηγορία Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων και εδρεύει στην περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης