ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ
Ειδική Καταχώριση

Νεφρολογικά Κέντρα
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2105822847
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ AE που ανήκει στην κατηγορία Διαγνωστικά Κέντρα και εδρεύει στην περιοχή Χαϊδάρι