Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, μελέτες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, μελέτες πισίνων, μελέτες θέρμανσης, ψύξης.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καραβίδας Ιωάννης Δ. που ανήκει στην κατηγορία Ενεργειακοί Επιθεωρητές και εδρεύει στην περιοχή Κέρκυρα
 
 
Μοιράσου το: